June 8, 2020 - 2 minuters lästid

Vi bygger relationer

Har du hört det förut?
Vi värderar långsiktiga relationer och gör som mest nytta med kunderna när vi jobbar tillsammans över tid. Både utifrån det faktum att det är då vi på riktigt kan förstå affären som koden ingår i, men också för att utvecklingen idag går så fort att lika stort värde som ligger i att lösa utmaningen här och nu ligger i att jobba proaktivt och hela tiden tänka vad nästa steg i utvecklingsresan är. Vill vi jobba för framtiden måste vi vara riktigt grymma på att bygga relationer. En relation som inte bygger på att debitera snabba konsulttimmar utan lotsa till kloka beslut och investeringar som gör att affären kan lyfta, växa, utvecklas och ligga i framkant över tid.

Techpartner
Vi har märkt i de kundrelationer vi har att allt fler söker en trygg, stabil partner. Tech blir en allt viktigare och många gånger avgörande del i allt fler företags affär.
Har man en affär som är beroende av det digitala/programmering är det rent oklokt att ibland starta projekt för utveckling och göra punktvisa insatser. Man behöver en stabil funktion för utveckling. Den kan man bygga inhouse. Men att göra det innebär också att man behöver lägga mycket fokus på det. Fokus som kanske klokast läggs på kärnverksamheten. Gör det du är bra på och se till att alliera dig med en stabil tech-partner. En partner som förstår din affär (på riktigt för att denne över tid jobbat med den), känner till och känner sig bekväm med din kodbas och snabbt kan gå in och leverera tillsammans med dig och din organisation, ta helhetsansvar för projektledning och framdrift.  

Den partnern gillar vi att vara. Vi utvecklar, håller kontakten och förbereder för framtiden. Tillsammans med tekniskt kunniga kunder.  

Att vara tech-partner handlar om ett långsiktigt commitment där båda parter bidrar till gemensam framgång. Där vi stärker en organisations (som redan jobbar med utveckling) kompetens, eller finns som en resurs till kundens kund. Det kan även handla om kunder som inte vill, kan eller har råd att bygga upp en egen utvecklingsavdelning. Typ konsult, fast ändå inte. Ni förstår när vi snackar.  

Vår boost är digitalt framtidstänk
Med detta säger vi också att vi successivt vill arbeta oss bort från lösryckta ad hoc-projekt. Det hänger ihop med hela vår tanke kring vår egen affär där vi ser över hur vi jobbar i leverans, var värde och tillit uppstår och hur transparens skapas. En lärande process tillsammans med våra kunder. Varför? För det rustar för framtiden. Spanar vi framåt är vinnarna de som inser att digital utveckling är en kärnkompetens för verksamheten. Få kommer klara sig utan regelbunden utveckling. Den kryper allt närmare kärnan i allt fler branscher och verksamheter och att alliera sig tidigt (varför inte redan vid start-up?), gör att ni som organisation kan agera mer snabbfotat och flexibelt inför olika möjligheter som dyker upp. Även om du har det inhouse kan det vara klokt att alliera dig för att snabbt kunna växla och skala upp utan att dra på sig onödiga fasta kostnader.

Skriven av Hanna Hägg

Drivs av klok kreativitet med kund i fokus. Passionerat nyfiken att förstå dig, din affär och nästa steg. Och att dela skratt.