Integritetspolicy

På Codebet värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av säkerhet. Det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar de uppgifter du lämnar och som vi samlar in. Därför skyddar vi den information som du ger oss, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

1. Personuppgiftsansvarig

Codebet AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du under punkt 11.

2. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som kan identifiera en individ, som till exempel namn, telefonnummer, e-postadress , personnummer, lokaliseringsuppgift, nätidentifierare, bilder eller videofilmer.

3. När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du köper våra tjänster, kontaktar oss i affärssammanhang eller när du besöker och använder vår hemsida codebet.se/com.

4. Vilken informationen samlas in?

Som kund till Codebet behandlar vi följande:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer och e-postadress
  • Betalningsuppgifter

Som besökare till vår webbplats behandlar vi följande: - Namn (om du kontaktar oss via mail) - E-post (om du kontaktar oss via mail). - Din IP-adress genom sk. Cookies. Lär mer om cookies under punkt 8. Dina uppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.

5. Vad är ändamålet med behandlingen av personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att utföra de tjänster vi erbjuder våra kunder och samarbetspartners. Vi använder oss även av personuppgifter för att kunna kontakta de personer som tagit en första kontakt med oss. Vi använder också uppgifter för att förbättra vår hemsida, våra tjänster och i marknadsföringssyfte.

6. Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast i vissa fall med tredje part. Exempel på tredje part är underleverantörer som tryckerier och webbhotell samt tjänster te.x Google Analytics som analyserar användarbeteende på vår hemsida. Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter.

7. Informationsskydd

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och vidtar så omfattande säkerhetsåtgärder som möjligt för att skydda dina personliga uppgifter.

8. Vad är cookies och hur använder vi dem?

En cookie är en liten textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din webbläsare. Vissa typer av cookies är nödvändiga för att säkerställa att vår webbplats fungerar på ett bra sätt och är lätta att använda. Andra typer av cookies används för att hämta information om vad du gjort på vår webbplats, mäta trafik på webbplatsen och för statistik. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att viss funktionalitet kan begränsas.

9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som vi är enligt lag är skyldig att göra detta eller så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål med behandlingen. Därefter raderas dina personuppgifter.

10. Vilka är mina rättigheter?

Dina rättigheter:

  • Du har rätt att en gång per år, begära ett registerutdrag. Det innebär att du får ett utdrag med alla uppgifter vi har om dig.
  • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.
  • Du har rätt att begränsa hur vi hanterar dina personuppgifter i den mån det inte strider mot andra lagar. Du kan till exempel be oss inte använda dina uppgifter för reklamutskick.
  • Du har rätten att bli raderad (glömd) om det inte strider mot andra lagar.
  • Du kan när som helst återkalla ett samtycke genom att kontakta oss.

11. Kontakta oss (Personuppgiftsansvarig)

Har du frågor angående hur vi använder personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Codebet AB
Org.nummer: 559122-0677
Telefon: +46(0)73 - 506 65 21
E-post: hello@codebet.se
Besöksadress: Törnebyvägen 3, 392 41 Kalmar