Produktguide för konsumenten som underlättar valet i djungeln

Värmelösningar kan vara svårt för gemene man, därför har vi skapat en avancerad (enkel för användaren) produktguide som gör valet mycket lättare.

Metro Therm började leverera värme 1921. Idag är de Sveriges bredaste leverantör av värmeprodukter. Vi älskar problemlösning och Metro Therm utmanade oss att bygga ett verktyg som hjälper säljare och kunder att välja bästa fjärrvärmecentralen utifrån behov och fysiska förutsättningar.

Tillsammans med Connectmedia tog vi hösten 2021 fram en helt nya webbplats med en avancerad produktguide som gör det enklare för användaren att ta reda på vilken produkt som passar dem och deras hem.

Under 2020 utvecklade vi ett dimensioneringsverktyg som är både ett säljverktyg som kan användas vid säljtillfället men som också kan användas av köparen direkt för att ta reda på pris och produkt de behöver.

Detta hjälper vi Metro Therm med:
- Bygga dimensioneringsverktyget METROdim - UX & design - Frontend- och systemutveckling.
- Utveckling av deras nya webbplats med produktguide.

Se mer på
metrodim.metrotherm.se och metrotherm.se