December 4, 2020 - 4 minuters lästid

Break it Impact Challenge - check. Nu börjar jobbet.

Under hösten var vi snabba att hoppa på Break its Impact Challenge. En 30 dagar bootcamp. Vi älskar ju utmaningar så det var bara att kavla upp ärmarna och ta sig tid. För framtidens skull. Av de 125 företag som deltog i årets utmaning är vi ett av de 72 som krigade sig igenom alla fem veckor, alla utmaningar och nu är vi i mål✌🏼!  Skön känsla. Det har varit intensiva veckor, men det är också nu arbetet börjar på riktigt. Att hålla i, göra och utveckla det vi jobbat fram. Men tack vare kick-starten har vi en grym grund att stå på nu och en riktning i vårt impact-arbete.  

Summerat...

...så har vi under fem veckor fått på plats en Impact Policy som vi kallar den innehållandes en Company pledge, allas Personal pledge, plan för uppföljning av impact-arbetet, vår klimatpåverkan och klimatpolicy, resepolicy,  plan för kontinuerlig jakt på energibovarna, första stegen för att klimat tweaka vår affärsmodell, kartläggning av våra leverantörer och värdekedja samt en inköpspolicy.  

Allt detta har vi fått på plats på bara fem veckor! Tack Break it för den blåslampan! Är ni intresserade av vad vi gjort? Ta del av ett axplock av vårt arbete under respektive utmaning!    

Klimatsmarta resor  

Vi är väldigt digitala och reser väldigt lite, men självklart kan vi bli bättre och framförallt fatta principiella beslut att förhålla oss till. Under första veckan jobbade vi fram en resepolicy där fokus 2021 blir att hitta incitament för att cykla till jobbet. Vår påverkan är större där än under arbetstid och då tänker vi att förstärka positivt beteende är den bästa vägen att gå. Vi har också fattat princip-beslut kring val av färdmedel, där cykel går först, men inte alltid är möjligt, då är tåg alltid förstahandsval. Behöver vi ta bilen samåker vi och flyg försöker vi undvika helt (check på den 2020), men är det nödvändigt så klimatkompenserar vi resan. Och självklart är digitalt och hemmaarbete alltid ett lika godtagligt alternativ för oss!

Hållbar arbetsplats

Andra veckan började vi jakten på energibovarna på kontoret. Vi undersökte fastighet, elavtal, lampor, mat och matsvinn, återvinning och återbruk och elektronik. Här finns många sätt att i det lilla bidra med förändring. Bland annat sitter vi i på tok för stora lokaler, visserligen bra i corona-tider, men slösigt. Och kanske har vi en lösning på väg in efter årsskiftet där vi delar med oss lite av våra generösa ytor. To be continued...
Elen är en stor del, men vi kör gröna avtal och t o m på serverhosting har vi uteslutande gröna leverantörer 👍🏼
Mat är en annan del där man kan göra stor skillnad i det lilla - kött och mejeriproduktionen står idag för 15% av världens utsläpp (lika mycket som bilar, flygplan, båtar och lastbilar tillsammans). Hos oss får man så klart äta vad man vill, men våra företagsinköp och bjudningar är fr o m 2021 vegetariska. Det finns inga ursäkter att inte återvinna något på jobbet, det har vi bra kärl och stationer för och engångsartiklar förbjudna. Vi använder take-back-program för elektronik som inte längre används och den som köps in ny ska stämmas av mot märkningar som Energy-star eller Svanen, ha redovisning över sin miljöpåverkan och vara A+++.  En hel del ganska lätta puckar att direkt förverkliga.

I dessa tider är ju hemmakontoret också fullt intressant utifrån ovan aspekter. Bra att tänka är att klimatsmart är ofta också kostnadseffektivt. Och genom vår egen Good deeds-lista delar vi med oss till varandra av bästa klimatsmarta lösningarna för att inspirera till goda val!  

Gröna leverantörer

Leverantörerna är en lite större puck att börja jobba med, men vill vi ha koll på scope 3 utsläpp och minska bår egen klimatpåverkan måste vi ha koll på vår leverantörskedja. Här kartlade vi våra leverantörer - vilket i sig var en bra övning. Sen valde vi att fokusera på våra största leverantörer som är produktionsnära, dvs leverantörer som direkt eller indirekt är en del av vår leverans till kund. Här påbörjade vi dialog med två av våra största leverantörer kopplat till deras klimatarbete, Azure och Contentful, två leverantörer vi i ett första steg väljer att fokusera på och följa upp dialogen med. Vi inser att detta är ett mastodontjobb- men allt börjar någon stans och vi går på de stora leverantörerna direkt.  

Hållbar affärsmodell

Mycket av det ovan nämnda arbetet är en del av att klimat-tweaka vår affärsmodell. För att successivt bygga upp en klimatsmartare affärsmodell, från tillverkning till kassation ska vi alltid tänka på/lösa:

  • Teknik, hårdvara och servrar ska skyddas med skydd för förlängd livstid och alltid lagas eller återvinnas när de går sönder.
  • Nyttja våra överdimensionerade lokaler bättre genom att hyra ut tomma platser.
  • Molnbaserade servrar som regel - där har vi möjlighet att skala upp och ner efter behov.  
  • Kommunicera våra klimatsmarta val och det klimatarbete vi själva gör med förhoppning att vi kan inspirera någon mer.  
  • Tänka klimatsmart i vår egen produktutveckling (ha det som en självklar parameter).  

Övergripande ska vi landa i att klimatredovisa våra leveranser på produkt/projektnivå.

Codebets klimatavtryck

Nedan hittar ni Codebets klimatavtryck beräknat för 2019.
7,9 ton koldioxid (0,8 per anställd) motsvarar ca 3 590 originalburgare på Max.

Lätt att då tänka att vårt klimatavtryck gör inte så stor påverkan.
Istället tänker vi, då borde vi kunna sätta mål att bli klimatneutrala inom överskådlig tid. Ett första steg mot det är att klimatkompensera för 2019 års utsläpp. Utifrån GoClimates beräkning med säkerhetsfaktor 2 så ska vi betala 1 872 kr för att kompensera våra utsläpp 2019. Givet!

Efter hela processen har vi därför fattat ett beslut att fokusera på att i steg ett bli så klimatneutrala som möjligt - pressa det så mycket vi bara kan för att minska våra egna utsläpp/anställd och kompensera för de utsläpp vi inte lyckas jobba bort.

Det innebär att klimatkompensation aldrig får ersätta kloka beslut och handlingar som bidrar till minskade utsläpp utan endast användas som komplement för de utsläpp vi inte kan få bort.  

Skriven av Hanna Hägg

Drivs av klok kreativitet med kund i fokus. Passionerat nyfiken att förstå dig, din affär och nästa steg. Och att dela skratt.

Codebet logo