January 19, 2021 - 6 minuters lästid

#100DaysofCode challenge

Ibland känns det som vi upprepar oss själva. Och det gör vi när vi säger att vi gillar utmaningar. Men det är så sant. Denna gång är det Rasmus hos oss som kört igång med #100DaysOfCode Challenge (https://www.100daysofcode.com/).  

#100DaysofCode är en utmaning initierad av Alexander Kallaway och går ut på att koda minst 1h i 100 dagar. En utmaning som faller vår tävlingsinriktade, ambitiösa och talangfulle Rasmus i smaken. Med siktet på att bli den grymmaste utvecklaren ger det här formatet bra disciplin att koda utöver jobbet. Att hänge sig en utmaning publikt och öppet sätter en viss press...det sporrar Rasmus. Det finns också bevisat att bästa sättet att förbättra förmågor och hålla sig till löften är att prata om dem publikt - upp till bevis, kör hårt, lycka till och allt det där!  

Och vill du följa Rasmus så uppdaterar han dagligen här och pushar till sin GitHub https://github.com/rasfa98/100-days-of-code. Eller varför inte haka på Rasmus i #100DaysofCode

4/3 Day 46
Decided to do something simple today 😁 A cool little icon button hover transition! Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
3/3 Day 45
Moved the blog posts from my old blog and rendering the markdown content when navigating to a URL matching a post! 🤩 Tomorrow I'm going to add support for images in a post and work on the blog page showing all posts!
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
2/3 Day 44
So far so good... 😁
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
1/3 Day 43
Got some more work done on my blog! It takes a lot longer to develop a website when you have to think about color contrast and font-sizes in a way that you haven't done before, but I like it! 🤩 I also decided to try mobile-first development, since accessibility can sometimes be difficult to achieve on devices other than desktop! 😃
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
28/2 Day 42
Completed the accessibility guide today! 🎉 The plan now is to re-work my blog (yes once again) and focus on speed and accessibility. I'm going to use Next.js for this project and the lighthouse feature in Google Chrome is going to be my best friend! 😁
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
27/2 Day 41
Continued reading the accessibility guide that I found yesterday! 📖
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
26/2 Day 40
Started to follow a guide about accessibility. Planning to create a simple website focusing on accessibility and speed! 🚀
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
25/2 Day 39
Decided to learn more about 3D Transforms today! 🎉 Followed a tutorial showing how to create a 3D cube, which I then decided to animate 😁
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
24/2 Day 38
Changed the CSS loader animation that I started to work on yesterday, looks quite nice! 😃
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
23/2 Day 37
Started to work on a CSS loader! 🤩
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
22/2 Day 36
Continued with the animations, this time a "glowing rain"   animation! 🌧
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
21/2 Day 35
Found a nice button particle animation that I tried to replicate! 🤩 Using only HTML, CSS, and JavaScript! 🎉
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
20/2 Day 34
Learned how to set up Redux in a Next.js application! 🎉
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
19/2 Day 33
Animated an SVG for the first time! ❤️ 🤩
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
18/2
Day 32 Continued to work on my password generator! 🗝
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
17/2 Day 31
Added a countdown timer and win/lose detection to my dog memory game! ⏱
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
16/2 Day 30
Finished the ASP.NET MVC tutorial, added some validation rules, and a rating field!  
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
15/2 Day 29
Today I implemented functionality to check if the clicked bricks match or not, I also keep track of the paired bricks and only reset the clicked ones if they do not match. 😇 This is done using properties that are modified for each brick object after different actions, pretty neat! 😁
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
14/2 Day 28
Added a nice flip transition to the memory bricks in my dog memory game! 🐶
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
13/2 Day 27
Started to work on a simple memory game to improve my Vue
skills! 😁 I can now generate memory bricks and shuffle them! 🚀
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
12/2 Day 26
Tried Vue for the first time by creating a Chuck Norris joke
generator! 🚀 The jokes are fetched from https://api.chucknorris.io, a
simple and fun beginner project when learning a new framework! 🤩
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
11/2 Day 25
Decided to use the commando package instead, which solved
yesterday's problems! 🎉
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
10/2 Day 24
Wanted to do some work on my password generator but ended up debugging package/argument issues instead... You can't succeed every
time! 😁 Hopefully, I will see some more progress tomorrow! 💪
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
9/2 Day 23
Continued with the ASP.NET MVC tutorial, adding a database and search functionality! 🤩
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
8/7 Day 22
Learned some ASP.NET MVC today! 💻
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
7/2 Day 21
Started working on a CLI password generator using Go! 🔑
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
6/2 Day 20
Created a script to format a JSON file.
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
5/2 Day 19

Continued with Go and made a simple script to split and output
the query parameters of a URL!
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
4/2 Day 18
Created a script to extract the headers from an HTTP GET response! 🌐
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
3/2 Day 17
Finished my calculator project! 🎉
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
2/2 Day 16
Created a nice little button animation using clip-path! 😃
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
1/2 Day 15
Finished my Tic-Tac-Toe game! 🕹
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
31/1 Day 14
Added win and tie detection to my Tic-Tac-Toe game!
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
30/1 Day 13
Started working on a Tic-Tac-Toe game, because why not start yet another new project? 😁
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
29/1 Day 12
Continued working on my website, added a page showing my blog posts! 🚀
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
28/1 Day 11
Added support for basic calculations using math.js.
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
27/1 Day 10
Started working on a calculator using React and Sass, looking           forward to continuing with this project tomorrow! 🤩
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
26/1 Day 9
Reading a CSV file and generating a basic chart using Go.
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
25/1 Day 8
Created a glowing text animation using CSS!
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
24/1 Day 7
Followed a tutorial and learned how to create a simple web
application with Go.
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
23/1 Day 6
Testing out Go for the first time by coding a bubble sort function!
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
22/1 Day 5
Testing out the Canvas API!
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
21/2 Day 4
Simple React skeleton screen.
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
20/1 Day 3
Started to work on my new website. Building it using Gatsby.js!
19/1 Day 2
CSS hamburger animation.
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA
18/1 Day 1
JavaScript binary search algorithm.
Link to the repository: https://lnkd.in/egUR5AA

Skriven av Hanna Hägg

Drivs av klok kreativitet med kund i fokus. Passionerat nyfiken att förstå dig, din affär och nästa steg. Och att dela skratt.

Skriven av Rasmus Falk

Kodälskande utvecklare

Codebet logo