June 8, 2020 - 2 minuters lästid

Vi håller oss flytande

I våras - inför uppstarten av våra 100 dagar så gjorde vi en omfattande analys - djupintervjuer med alla anställda som lyfte utmaningar och styrkor internt och externt.

När vi tittar på den dynamiska effektiviteten, dvs internt samarbete, flöden och processer var det mycket som slog i taket positivt som laganda, teamkänsla, viljan att ställa upp för varandra och förmågan att se helhet framför del - grymt! Men det fanns också delar som teamet tydligt önskade fokusera mer på som att hålla deadlines internt, att vi ofta (vilket också är kul) har många parallella projekt med risk att det blir hattigt och tidsineffektivt, vilket också kan skapa en känsla av risk att saker ramlar mellan stolarna. Det som kom fram var också en önskan att vara mer proaktiv, att ha längre perspektiv, framförhållning och översikt över helheten. Lätt att ta tag i.

Det är ju inte så att vi inte har jobbat med planering tidigare, tvärt om. I sann utvecklar-anda kör vi daily standup - planerar sprintar och fördelar tasks internt. Men vi behöver koppla ihop det med den långsiktiga planeringen. Skapa bättre förutsättningar för effektivitet genom framförhållning. Vi lyfter in den dimensionen i vår vecko-avstämning.

Så håller vi oss flytande!

Vi kommer under hösten testa att jobba i Float. Ett av många planeringsverktyg - lätthanterligt på desktop och i app.

Så här tänker vi -
utöver självklara saker som att...
...det ger en bra överblick över rullande projekt. En överblick för alla att ta del av så vi håller oss uppdaterade och insatta i affären i stort.
...det skapar en tydlighet i vem som arbetar med vad och när som förenklar för resursplanering. Det indikerar också snabbt om vi är på väg att stöta på flaskhalsar eller om vi behöver allokera om resurser.
...det skapar en transparens som vi är ute efter, både för att minimera missförstånd och öka engagemanget.  

...så handlar det för oss om att förstärka kundupplevelsen. Ju bättre intern koll vi har desto lättare blir det att öppet och transparent kommunicera med kund. Det sägs att misskommunikation är #1 anledning varför projekt misslyckas. Det är ju trots allt onödigt när kommunikation inte behöver vara komplicerat. Vi är ute efter att agera mer proaktivt och därigenom skapa oss mer utrymme att fokusera ännu mer på kundupplevelsen (som kopplar till vår övergripande strategi Långsiktig utvecklingspartner).

Och för oss handlar det också om (kopplat till en av våra fyra övergripande strategier - den skönaste arbetsplatsen) arbetsmiljö/kultur. Vi vill absolut undvika att hamna i administration, känsla av att avrapportera eller bli granskad och utvärderad på effektivitet. Vi sätter istället tydligt fokus på Syfte och skapar involvering genom egenansvar i planeringen. För forskning visar trots allt att styrsystem som exempelvis resursplanering som förespråkar kontroll reducerar risken för utbrändhet. Och vi vill så klart ha ett glatt team som känner sig utmanade men inte överstressade.  

Syfte!

Externt - förstärka kundupplevelsen
Internt - bättre förutsättningar för och känsla av framförhållning och kontroll  

Vi kör igång nu - testar och sätter ett utvärderingsdatum som sammanfaller med våra 100 dagar (31 oktober).

Skriven av Hanna Hägg

Drivs av klok kreativitet med kund i fokus. Passionerat nyfiken att förstå dig, din affär och nästa steg. Och att dela skratt.

Codebet logo