October 13, 2020 - 3 minuters lästid

Vad hände på 100 dagar?

Vi tog sikte på 100 dagar för att hålla fokus när vi tog ett kliv i en ny riktning.
100 dagar har gått fort, men också när man tittar i backspegeln genererat mycket.  

Övergripande

Vi började att jobba med ägardirektivet och fick det på plats. En övergripande strategi och målriktning för bolaget. Det var en viktig process och under dessa 100 dagar har ägarstrukturen hunnit förändras och idag är det Martin och Sebastian som står som ägare av Codebet, båda också operativa i bolaget.  

Utifrån ägardirektivet tog vi fram en strategisk riktning som landade i 4 fokusområden.
- hållbar organisk tillväxt som tydliggör hur vi vill växa och guidar oss i hur vi ska förhålla oss ekonomiskt till tillväxt. Ekonomiska mål och spelregler.    
- långsiktig utvecklingspartner handlar om vilken typ av kunder vi vill jobba mot och med. Utifrån nuläge och önskat framtida läge tittar vi på hur kundportföljen behöver utvecklas och förändras över tid. Det handlar också om vilken relation vi vill bygga med våra kunder.  
- nationell etablerad partner inom digital utveckling hjälper oss att hålla fokus på vårt kärnerbjudande (kod & teknik) och våga fokusera för att positionera oss rätt. Vår väg är spets framför bredd.  
- skönaste arbetsplatsen är en otroligt viktig strategisk position för oss. Att vara skönaste arbetsplatsen för kärnkompetensen - programmerare.  

Allt vi gör och satsar på ska leda tillbaka till dessa fyra ingångar. Gör det inte det ger det oss indikation på att vi är utanför fokus. Behöver inte betyda att det är fel, men värt att uppmärksamma och utmana.

Operativt  

Vad ovan betyder i praktiken är att vi har lyft in de fyra inriktningarnamåndagsmötet - vi följer upp mot respektive inriktnings mål - transparent, öppet och tydligt. Alla får en bra insyn i status för bolaget och alla får samma bild.  

Vad har skett inom respektive område?
Ekonomiskt så ligger vi extremt i linje med budget vid månadsskiftet sep-okt. Det innebär att vi håller den omsättningstakt vi önskar, lönsamheten hänger med som den ska och vi har en stabil grund att bygga på. Den är viktigt för att vi ska våga vara uthålliga och fokuserade på rätt uppgifter och kunder.

Som utvecklingspartner har vi tagit ett kliv i rätt riktning när det handlar om att arbeta bort enkunds-beroendet. Den största kundens andelar har minskat med >7 procentenheter, strategiskt viktiga kunder har ökat och vi har breddat paletten av kunder något. Framförallt har vi jobbat upp en säljpipe till ca 3 miljoner vilket är där vi vill ha den. Vi har adderat ett CRM-system så vi bygger en bra grund för långsiktiga relationer med kunderna. Den interna processen har vi fortfarande jobb att göra, men vi har introducerat ett resursplaneringsverktyg som ger alla insyn och överblick över pågående och kommande uppdrag, men också egen-ansvar att planera sin tid klokt.  

Nationellt etablerad partner handlar helt enkelt om att nå ut bredare och blir tydliga i vårt budskap. Här har vi jobbat med vår affärsmodell och försökt tydliggöra för oss själva hur vårt erbjudande faktiskt ser ut för att kunna kommunicera det tydligare ut till kund. Dels har det handlat om att landa i de olika former vi jobbar i - partner och projekt. Där partner är mot tekniskt kunniga kunder som behöver en boost till sin utvecklingsavdelning och projekt som är tekniskt nyfikna kunder som behöver någon som projektleder och förverkligar digitala idéer.

För att sen paketera ihop detta på ett proffsigt sätt har vi tagit hjälp av en kommunikationsbyrå och hittat vårt verbala uttryck som vi just nu också jobbar med att utveckla till ett förstärkande visuellt uttryck. In progress.    

För att stärka vår positionering letar vi också smarta strategiska partnerskap och affärsrelationer. Vi är alltid nyfikna på nya kontakter - allt från byråer som behöver addera utvecklarspets i kundprojekt till nyfikna potentiella kunder, affärsnätverk eller kunskapsdelning. Tveka inte att kontakta oss!  

För skönaste arbetsplatsen så har vi jobbat med att få upp och levandegöra våra värderingar - lekfullt, kreativt och tryggt. En pågående process. Men jag tror inte att någon internt inte känner till dem eller har en relation till våra värderingar idag. Som jag skrev ovan så är skönaste arbetsplatsen näst intill helig för oss och det har alltid satsats mycket just där - hjärta och resurser. Det största arbetet är kanske att underhålla och vårda. Dels genom regelbundna tempmätningar med Officevibe, men också genom allmän trivsel som gratis frukost, tillgång till dryck och snack hela dagen, fifa, pingis, paddel, flexibla arbetstider och arbetsplatser. Därutöver försöker vi ta initiativ till aktiviteter som stimulerar det lekfulla och kreativa i oss. Bland annat genom våra fredagseftermiddagar då vi jobbar med egna projekt i nya tekniker och vår månatliga återkommande aktivitet då vi drar en lapp ur "Vad som helst kan hända-burken" och gör det som lappen instruerar.

Vi växer

Omsättningen ökar.  
Lönsamheten följer med.  
Vi blir fler - rekryterat 2 personer + en på distans i Tokyo.
Vi har fler kunder än någonsin.  
Vi har fler potentiella kunder än någonsin.  
Vi märker att allt fler hör, läser och connectar med oss.  
Vi har bara börjat.  

Aldrig nöjd men fira

Vi avslutade våra 100 dagar med en heldag på Ekerum - hinderbana och MTB varvat med framåtblick och kundfokus. Det är kul nu, men nöjda är vi inte.
Nu tar vi sikte på nästa 100 dagar!  


Skriven av Hanna Hägg

Drivs av klok kreativitet med kund i fokus. Passionerat nyfiken att förstå dig, din affär och nästa steg. Och att dela skratt.

Codebet logo