June 8, 2020 - 2 minuters lästid

Kultur äter strategi till frukost.

Du har säkert sett isbergs-bilden innan. Och när vi på Codebet nu fokuserar mycket på det som finns ovanför vattenlinjen vill vi se till att fokusera och investera i det som finns under vattenlinjen för att få effekt och rätt perspektiv.

Omfattande värdegrundsarbete där vi samlar ledning eller hela organisationen för att kräva fram ett antal ord att samlas kring är populärt. Ord som sedan ska bestämma hur vi ska vara och fungera som organisation. Av egen erfarenhet blir detta alltför ofta en påklistrad process som upplevs som själlös och meningslös av medarbetarna och ofta även av ledningen. Tyvärr!

Balansera fokus

Riktiga, äkta värderingar lever vi varje dag, i varje interaktion och i varje handling. Eller? Absolut. Men är det verkligen så enkelt, så svart eller vitt?  
Vi tror på kärnan i värderingsarbetet, att inte underskatta den mjuka styrningen som det faktiskt handlar om. Även om vi spontant lever våra värderingar så är värderingar känslobaserade upplevelser och uppfattningar som skiljer sig mellan olika individer. Där har vi kärnan. Istället för att fokusera värderingsarbetet på att ta fram ord som känns bra, låter schysst och återspeglar något vi skulle vilja vara handlar det om att fokusera på just handlingarna i vardagen som bekräftar värderingarna. Flytta fokus från definition och diskussion till diskussion och handling. Och låta det ske över tid. Integrerat med allt annat vi gör.  

Våra värderingar

När Codebet grundades så sattes tre värderingar/ledord - Lekfullt, kreativt och tryggt. Ord som inte är överanalyserade eller tillrättalagda utan kom direkt från hjärtat. Där och då. Nedskrivna i ett affärsdokument. Som så ofta. Undangömda och glömda. Två år senare när jag frågade kunde ingen säga vilka värderingarna var. Inte unikt på något sätt, tvärtom ganska vanligt. I samband med att vi gör ett mer omfattande riktningsarbete för Codebet kickar vi också igång värderingsarbetet. Men vi gör det på vårt sätt. Kreativt och lekfullt.  

Hur kul blir inte detta?

I mindre konstellationer en-två-tre personer åt gången kommer vi växelvis få i uppgift att ta fasta på något (eller kombination) av värdeorden och göra en aktivitet, symbolisk handling, övning, installation, gest, process, ändring...ja i princip vad som helst som demonstrerar vad lekfullt, kreativt och tryggt handlar om i vardagen. En spännande övning som vi får se var den slutar och som förmodligen och förhoppningsvis kommer leda till spännande ingångar till värdeorden, intressanta diskussioner, att vi lär känna varandra bättre och får insikt om våra egna och kollegornas drivkrafter och successivt bygger upp en tydlig och stabil plattform att stå på.  

100 dagar

Återkopplar till det övergripande - vad våra 100 dagar handlar om.
Sätta vår modell för framgångsrikt företagande där lekfullhet, kreativitet och trygghet skapar förutsättningarna. Det ska bli roligt att se vad detta leder till och förhoppningsvis kunna dela med oss av kreativa, lekfulla, trygghetsskapande aktiviteter, handlingar, gester, installationer, inventarier eller vad det nu kan komma leda till…

Skriven av Hanna Hägg

Drivs av klok kreativitet med kund i fokus. Passionerat nyfiken att förstå dig, din affär och nästa steg. Och att dela skratt.

Codebet logo