June 8, 2020 - 2 minuters lästid

Det som mäts blir gjort


Det har man ofta hört och ju mer vi mäter desto mer vet vi. All mätning går så klart ut på att ge oss underlag att fatta beslut. Beslut som ska hjälpa oss att ta oss närmre de mål som är anledningen till att vi mäter från början. Ett bra styrmedel, men det är lätt att hamna i mätande för mätandets skull. Ju mer information vi får, desto mer kan vi börja mäta och vi bygger på med fler och fler mål och till slut har vi så många olika mått att mäta och följa upp på så vi glömt bort vad det var vi från början ville mäta och varför. Det gäller både internt och med kund.

Mål och syfte

När vi jobbar med kund lägger vi tid och engagemang på att förstå och ringa in syfte och mål med det som ska göras. Tydligt syfte och mål ger oss också större flexibilitet och följsamhet i processen. Vi kan ändra, justera och ta tillvara möjligheter som dyker upp längs vägen på ett smidigt sätt utan att tappa fokus.
Vi sätter processer för att syna att vi tänker rätt och smart och för att kunna följa upp och se om vi landade rätt. Men hur ser det ut när vi vänder blicken inåt, vår relation till mål som styrmedel?  

Håll det enkelt.

Vi behövde få mål på plats. När vi har suttit med våra mål internt har vi fokuserat på att inte börja mäta mer än vi behöver men inte heller skippa mål som styrmedel. Vi utgick från vårt övergripande ägardirektiv som bygger på fyra grundpelare/strategier:
- Skönaste arbetsplatsen (organisation)
- Hållbar, organisk tillväxt (ekonomi)
- Oändlig utvecklingspartner (erbjudande)
- Nationellt etablerat bolag (positionering)
Varje övergripande strategi har vi sedan brutit ner i delmål. Delmål som ska hjälpa oss och indikera om vi är på rätt väg eller inte. Delmålen är mätbara (2-3 inom varje område) och lätta att följa upp med den information vi har tillgång till. Totalt ger detta oss 11 mål att mäta mot. Hanterligt och rimligt.

Inget pekfinger  

Viktigt för oss är att inte låta siffrorna bli kvävande. De är inte till för att stressa och pressa. De är till för att inspirera, motivera och utmana. Skapa en gemensam samsyn och förståelse för affären och ett bättre diskussionsunderlag. Vet vi samma saker är vi fler som kan diskutera, tänka, ge input och vara med och utveckla oss framåt. Det gäller internt och såväl som med kund eller partner.

Våra tips för att sätta mål:

  • Börja med den övergripande riktningen/strategierna, håll dig till en hanterlig mängd mål och ta diskussionen internt när målen indikerar fel riktning.
  • Mät det som är viktigt och här får du ibland vara kreativ. Men slå inte knut på dig själv. Alltför invecklade mätmetoder blir oftast inte av alls.
  • Revidera mätetalen. Fortsätt inte att mäta av gammal vana. Utmana mätetalen precis som ni utmanar allt annat i verksamheten. Historisk utveckling kan vara intressant, men mer intressant är det som händer här och nu. Försök få mer framåtfokus i mätetalen.
  • Mät sånt du själv kan påverka. Sånt som påverkas av de val och handlingar du gör dagligen.
  • Välj egna mätetal, inte efter vilken bransch du befinner dig i eller hur andra gör. Om konkurrenterna mäter debiteringsgrad är det inte givet det viktigaste mätetalet för dig. Vad ska du använda siffran till?
  • Lyft och prata om mätetalen ofta. Av de utvalda mätetalen kanske några behöver följas upp veckovis, andra månadsvis, kvartals- eller årsvis.


Skriven av Hanna Hägg

Drivs av klok kreativitet med kund i fokus. Passionerat nyfiken att förstå dig, din affär och nästa steg. Och att dela skratt.

Codebet logo